Dorpsstraat 69
Dorpsstraat 69 Block

Home Historie Achtergronden Wat kan ik doen? Gegevens Contact     Rapport versie < Update!
Sitemap
 
Historie - Acties:    

De bewoners van Dorpsstraat 69 voeren al 10 jaar strijd voor behoud van hun pand. Het laatste anderhalf jaar, sinds het voorjaar van 2002 zijn er gelukkig meer mensen betrokken bij de strijd voor behoud van het dorpse karakter van Rosmalen. Lange tijd speelde e.e.a. zich teveel achter de schermen af. Ondoorzichtige overlegsituaties in achterkamertjes, het niet informeren van direct belanghebbenden en niet afgemaakte procedures, maakten dat veel Rosmalense mensen niet in de gaten hadden wat er gaande was. Nu de officiële procedures gestart zijn, is de tijd ook pas echt rijp om van je te laten horen. Om die reden zal de familie met regelmaat proberen een actie op touw te zetten om de Rosmalense mensen betrokken te houden.

Maar achter diezelfde schermen hebben de bewoners van Dorpsstraat 69 al veel bezwaren gemaakt en van zich laten horen. Hieronder kunt u lezen wat zij tot op heden zoal ondernomen hebben.

 

Rosmalen blijft mooi bestaan.

In 1993 en 1994 speelde ook de problematiek van de gemeentelijke herindeling voor de gemeente Rosmalen. Den Bosch had niet genoeg bouwmogelijkheden en lonkte naar het kleine rijke Rosmalen om daar uitbreiding van de stad mogelijk te maken. Overal op de toegangswegen stonden borden met teksten als: “Rosmalen raakt niet van de kaart”. En “Rosmalen blijft mooi bestaan”. Begin 1994 waren er ook gemeenteraadsverkiezingen. In de voortuin van Dorpsstraat 69 zetten de bewoners een bord neer met de tekst:ROSMALEN BLIJFT MOOI BESTAAN en een streep door “mooi”. Ze wilden hiermee aandacht vragen voor het feit dat er weliswaar veel geld en energie gestoken werd in het behoud van de zelfstandigheid van Rosmalen, maar dat er alsnog weinig van Rosmalen over zou blijven als dit soort karakteristieke panden gesloopt mochten worden.

In die tijd was R. Pans burgemeester van Rosmalen. In januari 1994 werd hij benoemd tot

burgemeester in Almere en in februari 1994 bij zijn afscheid van Rosmalen kreeg hij door de broertjes Zwinkels, (toen 8 en 10 jaar) een T-shirt aangeboden met dezelfde tekst als op het bord in de voortuin van dorpsstraat 69.

In februari 1994 deden de kinderen Zwinkels mee met de Carnavalsoptocht. Met als thema:

PANS WEG, PLAN WEG. en inderdaad zo was het toen ook….

 

 

Bezwaar aantekenen:

Vanaf 1994 tot op heden heeft de familie op vele momenten tegen diverse zaken bezwaar aangetekend. De ene keer was dit een intensiever traject dan de andere. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan Rosmalen centrum in 1994 was gedurende een lange tijd een intensieve klus, met veel overleg en scherp zijn en blijven op de juiste momenten. Maar ook bij de bouwplannen in de directe omgeving van hun pand tekende de familie met regelmaat bezwaar aan. Als voorbeeld noemen we hier de bouw van de ING-bank met zijn hoogbouw. De familie hoopte te voorkomen dat er in de directe omgeving van hun pand steeds hoger gebouwd kon worden. Want zodra hoogbouw eenmaal geaccepteerd wordt, kan dat aangemerkt worden als passend in de omgeving. Het voert te ver hier alle bezwaren op te nemen. We zullen ons beperken tot die van de laatste jaren.

 

Bezwaar structuurvisie

Op *15 maart 2001 hield de gemeente een informatieavond over de structuurvisie voor het oostelijk-stadsdeel. In Den Bosch noemen ze dat oostelijk stadsdeel; wij hier in Rosmalen noemen dat Rosmalen. In een structuurvisie worden alle hoofdlijnen voor een groot gebied vastgelegd. Waar kan gebouwd worden, waar bevinden zich belangrijke verkeerswegen, waar komen sportvelden, etc, etc,

In deze structuurvisie staat Dorpsstraat 69 weliswaar, met foto erbij, te boek onder de noemer: bestaande panden als referentie voor nieuwe ontwikkelingen, maar tevens wordt in die structuurvisie reeds gesproken van grootschalige ontwikkelingen in het centrum van Rosmalen, waar hoger en massaler dan ooit voorheen bebouwing zal worden toegestaan. Voor de familie aanleiding om hun *zienswijze en bezorgdheid kenbaar te maken. Overigens heeft men nooit een antwoord op deze brief ontvangen en is de structuurvisie ook nooit vastgesteld.

 

Bezwaar voorjaar 2002

In februari 2002 wordt de familie door een journalist op de hoogte gebracht van het feit dat het college van B &W heeft besloten een centrumvisie ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te gaan leggen, waarin hun pand gesloopt moet worden. De volgende ochtend lezen ze dit in de krant. Hierna volgen vele krantenartikelen elkaar op.

Zo ongeveer alle politieke partijen lijken tegen sloop te zijn. Zie Historie Plannen

Op 22 april is er een informatieavond voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Tijdens deze avond deelt de familie op aanraden van de SP voorgedrukte bezwarenbriefjes uit. Veel mensen vinden het lastig om een brief te schrijven. Op deze brief hoefde men maar aan te kruisen wat van toepassing was. Dit leverde de gemeente ruim 160 bezwaren op. Waarschijnlijk is dit aantal een reden geweest om met een nieuwe stedenbouwkundig architect en met nieuwe plannen te komen, maar helaas…nog steeds niet het juiste plan… zie historie plannen en zie huidige plan.

 

Bezwaar tegen inspraakprocedure voorjaar 2003

In het voorjaar 2003 kon er bezwaar gemaakt worden tegen de gevolgde inspraakprocedure tot dat moment. We hebben nooit de indruk gehad echt inspraak te hebben. Enkel voor de vorm en omdat dat verplicht is volgens de gemeentelijke inspraakverordening worden informatieavonden georganiseerd. Deze avonden zijn ons inziens absoluut niet bedoeld om de bewoners inspraak te geven. We hebben het in ieder geval nog nooit meegemaakt dat onze opmerkingen tot aanpassingen van het plan leidden. Dit is ook de reden dat dit soort avonden vaak in een nare sfeer verlopen. Bewoners voelen zich een roepende in de woestijn. Niemand luistert. Er wordt een verslag gemaakt, wat later bij de stukken wordt gevoegd, en klaar is men. Heel frustrerend en slecht voor je vertouwen in de gemeentelijke overheid en politiek.

Dit geldt overigens net zo goed als je bezwaar tegen dit soort procedures maakt. Het wordt formeel afgehandeld. Je wordt gehoord; men maakt een verslag; bezwaar ongegrond en men gaat weer over tot de orde van de dag. Alle bezwaarmakers tegen de inspraakprocedure verging het op deze manier.

Lees de correspondentie hierover:

 
Historie:
Rosmalen
Huis
Plannen
 
Acties
   

 

 

 

Krant:

 
 

“De gemeente houdt u een hemaworst voor”.

Op 14 september 2003 organiseerde de familie tijdens het jaarlijkse terugkerende komfestival een handtekeningactie met als slogan: “De gemeente houdt u een hemaworst voor”.

In ruil voor een handtekening kregen bezoekers van het komfestival een stukje Hemaworst aangeboden. Niet iedereen in Rosmalen was blij met deze acties, getuigen de *krantenartikelen van die tijd. Het idee ontstond spontaan zo'n drie weken voor de actiedag. Iemand was op bezoek op Dorpsstraat 69 en zoals gewoonlijk zijn de centrumplannen dan het onderwerp van gesprek. Men vraagt ons maar zelden:”Hoe is het met de kinderen?”, maar eigenlijk altijd:”Hoe is het met het huis?”. De bezoeker verzuchtte: en dat alles voor die zogenaamd felbegeerde Hema. Het is immers maar de vraag of de Hema ooit bereid is om zich in Rosmalen te vestigen. Goh, zo vervolgde hij zijn overpeinzingen: “Als jullie nou eens worst gaan verkopen, dan hoeft hier alles niet gesloopt te worden. Dan is dat ook vast geregeld!” Het idee was geboren, met dank aan Marcel van Allebeek!.

 

De week voorafgaande aan de worstactie veranderde de voorkamer in het pand Dorpsstraat 69 in een waar actiecentrum. Pamfletten en handtekeninglijsten werden gemaakt en uitgeprint, 200 Hemaworsten gekocht, met kwantumkorting, een overzichtelijk prikbord met een selectie van krantenknipsels gemaakt. Harrie vd Sterren componeerde het “behoud de Villalied ”. Alle vrienden en bekenden werden opgetrommeld om de actiedag tot een succes te maken en….. dat werd het!

 

2015 handtekeningen in 6 uurtjes tijd.

Aangezien de familie geen kraam op het parcours kreeg, was het een gezellige drukte in de voortuin van Dorpsstraat 69. De tafeltennistafel op de oprit lag rondom vol met handtekeninglijsten. Er kon door 10 mensen tegelijkertijd getekend worden en mensen moesten nog in de rij te wachten tot ze aan de beurt waren. Harrie had zich met gitaar en microfoon opgesteld voor het hek en trok veel geinteresseerd publiek. Wat ons die dag opviel was, dat veel Rosmalense mensen slecht op de hoogte zijn van de centrumplannen. Men heeft geen idee van de gevolgen van dergelijke grootschalige plannen van de projectontwikkelaar. Sommigen hadden wel ooit iets gehoord, anderen zelfs dat niet. De verontwaardiging was groot, erg groot. “Moeten ze nou dat laatste stukje Rosmalen ook nog afbreken?”.

Dat het voor sommige Rosmalense inwoners net zo belangrijk was als voor ons, bleek wel uit de kaartjes die we dagen na onze actie nog binnen kregen. zie:

Velen zijn het eens met de inhoud van ons actiepamflet en vinden de alternatieven veel logischer. Vandaar die 2015 handtekeningen. Rosmalenaren bedankt!

Voor ons was het natuurlijk heel stimulerend om door te gaan met onze strijd.

 Krant:

 

 

 

 

Het ontwikkelen van deze website:

(zie ook "De website")

Het maken van deze website is een direct gevolg van de worstactie op 14 september 2003. Het idee speelde al langer in ons hoofd. Maar sinds die dag weten we zeker dat onze inspanningen door een groot deel van de Rosmalense bevolking gewaardeerd worden en weten we ons gesteund door velen. We vinden dat iedereen in de gelegenheid moet zijn om zich zo uitgebreid mogelijk te informeren over de inhoud van de plannen en de niet altijd even doorzichtige procedures waarlangs dit soort belangrijke beslissingen genomen worden.

Aangezien de gemeente dit niet doet doen wij het maar. Al lijkt het voor veel mensen nu nog de ‘ver van mijn bed show', u zult straks gaan winkelen in een onbekende omgeving, die niets meer met het oude Rosmalen te maken heeft. Hopelijk zal dit besef bijdragen aan een enorme hoeveelheid bezwaren (zie onder wat kunt u doen), zodat de gemeente weet dat Rosmalen hier niet op zit te wachten!

 

 
Dorpsstraat 69http://www.dorpsstraat69.nl/index.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/sitemap.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/rosmalen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/huis.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/bewoners.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/plannen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/acties.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/achtergronden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/mogelijkheden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/waarom.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/foto.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/bezwaarmaken.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/voorbeeldbrieven.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/vertellen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/gegevens.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/krantenartikelen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/protestlied.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/bestemmingsplan.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/contact/contact.php

http://www.centrumrosmalen.nl

http://www.centrumplanrosmalen.nl

http://www.centrum-rosmalen.nl