Dorpsstraat 69
Dorpsstraat 69 Block

Home Historie Achtergronden Wat kan ik doen? Gegevens Contact     Rapport versie < Update!
Sitemap
 
 
Hoe en wat?  

??

???

????

?????

????

???

??

 

We willen met dit onderdeel van onze website bereiken dat de Rosmalense bevolking zich voor kan stellen, waarom wij zo vasthoudend zijn in onze protesten. We verwachten dat iedereen, die het (nog) niet met ons eens is, dit wel zal zijn, zodra het hoofdstukje “wat is er al weg” bekeken is.

We vinden het ook belangrijk om niet alleen te roepen dat het een slecht plan is, maar ook te komen met alternatieven. Maar allereerst vertellen we u iets over de achtergronden van dit slechte plan en hoe het zo ver heeft kunnen komen, dat de gemeenteraad daar ook nog goedkeuring voor dreigt te geven. Want er liggen natuurlijk motieven onder.

 

 

Waarom:

Het is heel schrijnend te moeten constateren dat de reden van dit grootstedelijke plan een commerciële basis kent. Nog schrijnender is de rol die de gemeente daar in speelt. Lees hier hoe ze redenen bij elkaar schrapen, waarmee ze denken dit plan te verantwoorden.

 

Het Huidige plan:

In dit onderdeel staat een omschrijving van het huidige plan, wat in procedure genomen is om tot een bestemmingsplanwijziging te komen. We geven aan wat en waar dat gebouwd zou moeten worden. U zult zien, dat met dit plan, het laatste groene stukje centrum van Rosmalen van de kaart raakt.

Alternatieven:

Het is altijd zo makkelijk om te roepen: we zijn tegen! En vervolgens achterover leunen en anderen de schuld geven, als iets gebeurt waar je het niet mee eens bent. Zo doen wij dat niet!

Er zijn echt volop andere en betere mogelijkheden om het centrum van Rosmalen haar (noodzakelijke?) uitbreiding te geven, zonder daarmee het laatste karakteristieke stukje ook nog plat te gooien. Lees hier de alternatieve mogelijkheden en de voordelen daarvan.

 

 

Wat is er al weg: < Tip!

Dit onderdeel behoeft nauwelijks een inleiding. Klik de kaart open en alle rood gearceerde vlakken hebben reeds plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Of, bijvoorbeeld in geval van DASSTOV, voor lelijke vernieuwbouw. Tevens staat hier aangegeven wat nu zou moeten worden gesloopt voor het huidige plan. Wij dachten te weten waar we het over hadden, maar zijn toch geschrokken van dit overzicht.

 

 

Wat doet de politiek:

In dit hoofdstukje staat omschreven hoe dit soort besluiten tot stand komen. De gemeenteraad heeft besloten dat dit plan de procedure in kan. Lees hier hoe iedere partij over de plannen denkt. Kortom een beschrijving van standvastige partijen en gebroken beloftes.

 
 
Hoe en wat :
Waarom ?
Het huidige plan
Alternatieven
Wat is er al weg?
Wat doet de politiek?
   

De gemeente den Bosch wil het centrum van Rosmalen ombouwen tot het tweede stadscentrum van Den Bosch.

•  Dit heeft o.a. te maken met de komst van woningen in de Groote Wielen.

•  Dat zou betekenen dat er op en om het landje van Buijs 12.000m2 winkels bijgebouwd worden, met daarbovenop woningen en een parkeergarage eronder.

•  Op het land van Buijs staan 2 torens gepland die net zo hoog moeten worden als de toren van de Lambertuskerk.

•  Om u een beeld te geven hoeveel 12.000 m2 is. Het centrum van Rosmalen heeft nu 13.000m2. Dit is dus bijna een verdubbeling.

•  Op het terrein van PTT/Aldi, waar eerder winkels gepland stonden, komen er geen winkels bij. De oorspronkelijke plannen om vanuit de Vreeburg door Cathalijnen bij de nieuwe winkels te komen is daarmee van de baan.

•  De bewoners en winkeliers van Molenhoek willen al jaren uitbreiding van het winkelcentrum daar, maar dat mag niet want dan houden ze niet genoeg vierkante meters over in het centrum.

•  Als deze plannen doorgaan komt er betaald parkeren in Rosmalen

•  Als deze plannen doorgaan moet Dorpsstraat 69, een van de laatst bewaard gebleven oude panden van Rosmalen, verdwijnen.

•  Een projectontwikkelaar heeft het maisveld van Buijs en wat omliggende percelen aangekocht en daarom en alleen daarom liggen er zulke forse stedelijke uitbreidingsplannen op dit stukje van Rosmalen.

•  Als deze plannen doorgaan is er straks niets meer over van het dorp Rosmalen, maar zijn we echt stadsdeel oost geworden.

•  Er zijn zoveel betere alternatieven, alleen de gemeente lijkt ze niet te willen zien.

 
Dorpsstraat 69http://www.dorpsstraat69.nl/index.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/sitemap.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/rosmalen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/huis.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/bewoners.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/plannen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/acties.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/achtergronden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/mogelijkheden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/waarom.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/foto.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/bezwaarmaken.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/voorbeeldbrieven.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/vertellen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/gegevens.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/krantenartikelen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/protestlied.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/bestemmingsplan.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/contact/contact.php

http://www.centrumrosmalen.nl

http://www.centrumplanrosmalen.nl

http://www.centrum-rosmalen.nl