Dorpsstraat 69
Dorpsstraat 69 Block

Home Historie Achtergronden Wat kan ik doen? Gegevens Contact     Rapport versie < Update!
Sitemap
 
 
Waarom?

Waarom ligt er dit plan?

Het enige juiste antwoord op deze vraag is : Omdat de projectontwikkelaar hier heel veel grond in handen heeft en zoveel mogelijk winst wil maken op die grond. Hoe hoger en massaler er gebouwd wordt, hoe meer iedere vierkante meter grond oplevert.

Het vreemde is dat de gemeente de ontwikkelingscombinatie alle ruimte geeft om met dit soort grootschalige plannen voor het dorpscentrum van Rosmalen te komen. Je zou meer visie en zorgvuldigheid verwachten om het laatste karakteristieke stukje Rosmalen te bewaren.

Ook diverse andere locaties in de stad zijn volgebouwd door projectontwikkelaars. De gemeentelijke overheid vindt het een prima zaak om dit soort grootstedelijke ontwikkelingen alle ruimte te geven. Een omgeving bij het station in de stad is echter een geheel andere locatie dan de dorpskern van Rosmalen. Maar zo hoeft de gemeente er zelf minder tijd en energie in te steken en lopen zij geen, of slechts een gering financieel risico .

Op zich een rare gang van zaken, want daarmee krijgen projectontwikkelaars wel erg veel zeggenschap over de invulling van de ruimtelijke structuur in Ďs- Hertogenbosch. De gemeentelijke overheid is degene die verantwoordelijk is voor de Ruimtelijke Ordening en alle daarmee samenhangende structuren. Dit mag je in onze ogen nooit aan marktpartijen overlaten, die uitsluitend zoveel mogelijk winst willen maken.

 

Hoe en wat :
Waarom ?
Het huidige plan
Alternatieven
Wat is er al weg?
Wat doet de politiek?
   

Het officiële, (lees gemeentelijke) antwoord op deze vraag is:

Omdat de Groote Wielen, de nieuwbouwwijk ten noorden van Rosmalen met ca 4300 woningen gebouwd wordt. Het centrum van Rosmalen moet uitgebreid worden om deze mensen te kunnen laten winkelen. Op zich lijkt dat een logische reden. Maar het is maar zeer de vraag of dat in het centrum van Rosmalen moet gebeuren en wel precies op deze plek in het centrum en misschien had het allemaal wel heel anders en beter gekund. In onze ogen zijn er heel veel goede alternatieven mogelijk . Schrijnend is, dat deze door de gemeente nooit serieus onderzocht zijn. De projectontwikkelaar is met dit plan gekomen en de gemeente gaat het bestemmingsplan wijzigen om dit plan mogelijk te maken.

 

 

Hoe wordt dat plan onderbouwd

De gemeente 's Hertogenbosch heeft in 1997 een Detailhandel Planologisch Onderzoek (DPO) uitgevoerd.

Wat is het DPO? In het DPO is, op basis van (prognoses van) aantallen inwoners en hun (dagelijkse) levensbehoefte, vastgelegd, aan wat voor winkels er in de (nabije) toekomst behoefte zal zijn. Tevens is in het DPO vastgelegd, waar die winkels dan zouden moeten komen.

In het DPO wordt er van uitgegaan dat alle winkeluitbreiding voor Rosmalen in het centrum van Rosmalen moet komen, want Rosmalen moet het 2e stadscentrum van Den Bosch worden.

Dit is niet gebaseerd op wat bewoners willen en wat ruimteiljk het meest voor de hand liggend is. Dit DPO is gebaseerd op wat economisch zo aantrekkelijk mogelijk lijkt en naar verwachting het meeste geld voor ondernemers op zal leveren.

Het DPO, wat als onderlegger voor deze grootstedelijke plannen wordt gehanteerd, is van 1997. Er is door de gemeente toegezegd dat ze eind 2003 zouden starten met een nieuw DPO. De gemeente was echter niet bereid om op de uitkomsten daarvan te wachten. We kunnen ons zelfs voorstellen dat, gezien de huidige economische situatie, de cijfers naar beneden toe bijgesteld zullen moeten worden.

 

Om te bewerkstelligen dat Rosmalen dat tweede stadscentrum wordt, moeten er heel veel vierkante meters winkelruimte bijgebouwd worden in dat centrum. Er staan echter uitgangspunten in dat zogeheten DPO, die erg ver van de realiteit staan. Om u een voorbeeld te noemen: alle winkels buiten het centrum van Rosmalen dienen te verhuizen naar het centrum. U kunt dan denken aan dierenwinkel A. van Pinxteren, de Jeansbarn, De verfspecialist Langeraap en meer van dat soort zaken. Deze ondernemers hebben helemaal geen belang bij een dergelijke verhuizing en zullen dus ook geen dure winkelruimte in het centrum gaan huren, terwijl het dpo daar dus wel van uit gaat. Zo is er links en rechts over heel Rosmalen gesprokkeld en getoverd met cijfers om maar aan zoveel mogelijk vierkante meters in het centrum te komen. Ons inziens niet bepaald een eerlijke manier van besturen. En wat duidelijk is, de gemeente kan de winkeliers niet dwingen om te verkassen. Wel probeert de gemeente nieuwe ontwikkelingen op dergelijke plekken tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld in het perceel van Big Boss aan de Graafsebaan, waar iemand een nieuwe supermarkt wilde openen. Zie krantenartikel :

De winkeliers in de Molenhoekpassage roepen al jaren dat de ze graag willen uitbreiden, maar ook dit probeert te gemeente tegen te gaan, want ze hebben de vierkante meters in het centrum veel te hard nodig.

In onze alternatieven pleiten wij dan ook voor uitbreiding op meerdere locaties, in plaats van een massale ontwikkeling midden in het centrum, ten koste van het laatste, groene, karakteristieke stukje.

 

Lees verder bij: Het huidige plan

 

 

 
Dorpsstraat 69http://www.dorpsstraat69.nl/index.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/sitemap.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/rosmalen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/huis.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/bewoners.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/plannen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/acties.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/achtergronden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/mogelijkheden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/waarom.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/foto.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/bezwaarmaken.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/voorbeeldbrieven.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/vertellen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/gegevens.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/krantenartikelen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/protestlied.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/bestemmingsplan.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/contact/contact.php

http://www.centrumrosmalen.nl

http://www.centrumplanrosmalen.nl

http://www.centrum-rosmalen.nl