Dorpsstraat 69
Dorpsstraat 69 Block

Home Historie Achtergronden Wat kan ik doen? Gegevens Contact     Rapport versie < Update!
Sitemap
 
Kranten artikelen:

Al deze jaren vechten tegen de centrum plannen heeft inmiddels een indrukwekkende hoeveelheid krantenartikelen opgeleverd.

Wij hebben ze voor u bij elkaar gezet.

 

 

 

Klik op de naam van het krantenartikel dat u wilt bekijken:
 
Gegevens:
Krantenartikelen
Foto's
Protestlied
 
Stukken
   

 • Verkiezingen op 3 maart afrekening voor politici

 • Datum:2010-02-19


  Rosbode

  Wethouder Snijders klopt zichzelf nog eens op de borst over behaald resultaat centrumplan. Aan het eind van het artikel doet hij


 • VVD wil plan laten wijzigen

 • Datum:2009-12-04


  Brabants Dagblad

  In feite is dit een korte verslag van de raadscommissievergadering van 2 december 2009. Voor uitgebreid verslag zie onze nieuwspagina


 • Centrumplan Rosmalen: alleen zo of helemaal niet

 • Datum:2009-10-16


  Brabants Dagblad

  Volgens wethouder Snijders kan het centrumplan op geen enkele manier meer aangepast worden. Het is zo, of helemaal niet. Wij voorspellen dat het dan


 • Winkeliers Molenhoekpassage heten Aldi-supermarkt graag welkom

 • Datum:2009-10-14


  Brabants Dagblad

  Wethouder Snijders heeft aangekondigd dat er met de Aldi onderhandeld wordt over verplaatsing naar Molenhoekpassage. De winkeliers aldaar zien het wel zitten om deze klantentrekker binnen te halen.


 • Positief onthaal met wat kritiek

 • Datum:2009-10-13


  Brabants Dagblad

  Veel inwoners van Rosmalen lijken positief te zijn over het nieuwe plan. Met veel gelikte plaatjes en praatjes wordt e.e.a. gepresenteerd. Er wordt een zeer optimistische planning voorgespiegeld, waarvan een ieder op zijn klompen aanvoelt dat dat niet haalbaar is.


 • Een nieuwe impuls geven aan het centrum

 • Datum:2009-10-04


  Bossche Omroep

  Omschrijving van het nieuwe plan op hoofdlijnen


 • Plannen teruggebracht naar schaalgrootte van dorp

 • Datum:2009-10-02


  Rosbode

  Herman van Dinther slaagt er ditmaal in om een neutraal artikel te schrijven.


 • Reacties Rosmalen Komplan aarzelend

 • Datum:2009-10-02


  Brabants Dagblad

  Inwoners van Rosmalen wordt gevraagd om hun reactie. Men hoopt dat dit nu snel tot daden zal leiden, maar is terecht sceptisch.


 • Rosmalen blijft

 • Datum:2009-10-01


  Brabants Dagblad

  Uitgebreid krantenartikel over het nieuwe plan, wat gezien zou moeten worden als uitwerking van alle bezwaren. Het plan is door gemeente en projectontwikkelaars in jubelstemming aan de pers gepresenteerd.


 • Snijders is zeker: plan nu klaar / Plan Rosmalen nu rond

 • Datum:2009-09-10


  Brabants Dagblad

  Wethouder Snijders zegt zeker te zijn van zijn zaak, de procedure voor het bestemmingsplan centrum komt in zijn eindfase. Dat is uiteraard allerminst zeker, eerst maar een zien waar hij mee komt en hoe vervolgens de politieke partijen en de Rosmalense bevolking reageren.


 • Een realistisch, haalbaar alternatief

 • Datum:2009-07-16


  Stadsblad

  Rosmalen Blijft Dorps heeft een gedegen gedocumenteerde presentatie gemaakt met een realistisch haalbaar alternatief voor de dorpse ontwikkelen van het centrum van Rosmalen en voorgelegd aan de raadsleden.


 • Status villa dient los te staan van centrumplan

 • Datum:2009-06-05


  Brabants Dagblad

  De gemeente Den Bosch heeft op oneigenlijke gronden het verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument afgewezen, zo betoogt onze advocaat bij de gemeentelijke bezwarencommissie.


 • Villabewoners zoeken het hogerop

 • Datum:2009-05-29


  Brabants Dagblad

  Bewoners Dorpsstraat 69 hebben een aanvraag ingediend om hun pand aan te wijzen als rijksmonument.


 • Komplan snel naar buiten

 • Datum:2009-05-27


  Brabants Dagblad

  Wethouder Snijders verwacht het centrumplan toch nog deze zomer te presenteren, ondanks de financi


 • DKM saneert door afstoten bouwprojecten

 • Datum:2009-05-16


  Brabants Dagblad

  De Kleine meierij verkeert in financieel zwaar weer. Op diverse manieren, waaronder het afstoten van diverse bouwprojecten, gaan zij het bedrijf financieel weer gezond maken. Ook wordt in dit artikel melding gemaakt van een juridisch geschil met bouwbedrijf Timmers inzake de bouw van het nieuwe bejaardenhuis De Annenborch.


 • Rabobank Rosmalen maakt plaats

 • Datum:2009-05-15


  Brabants Dagblad

  Er ligt een nieuw bouwplan voor de plek waar nu de Rabobank staat. De welstandscommissie vindt dit erg grootschalig en adviseert diverse aanpassingen.


 • Komplan Rosmalen in de knel

 • Datum:2009-05-13


  Brabants Dagblad

  Projectontwikkelaar Forum Invest en woningcorporatie De Kleine Meierij kunnen het financieel niet eens worden. Daardoor loopt het plan weer vertraging op.


 • Rosmalen Blijft Dorps wil dat er een goed centrumplan komt

 • Datum:2009-04-19


  Rosbode

  Rosmalen Blijft Dorps blijft zich zeer gefundeerd en goed beargumenteerd inspannen voor een dorpse invulling van het centrumplan.


 • Kienzaal heeft ineens monumentale status

 • Datum:2009-03-20


  Brabants Dagblad

  Het Brabants Dagblad publiceert een aantal foto's van panden die de status gemeentelijk monument krijgen toegewezen. Het betreft nu vooral panden van na de oorlog en er zitten, zo moet gezegd worden, verrassende keuzes bij. Maar ja, wie bepaalt wat wel of niet monumentwaardig is? Precies de monumentencommissie. Wij zijn benieuwd wat die vinden van het gemeentelijke lijstje.


 • Gemeentelijk Monumenten Selectie Project

 • Datum:2009-03-15


  Bossche Omroep

  De gemeente 's Hertogenbosch zal op korte termijn 600 nieuwe gemeentelijke monumenten aanwijzen. Dit project is bedoeld om het cultuur historisch erfgoed van onze stad en dorpen te beschermen. Ons is helder dat de gemeente een heel selectief beleid in deze voert.


 • Gemiddelde Rosmalenaar wil dat centrumplan eindelijk van de grond komt

 • Datum:2009-03-13


  Rosbode

  Rosmalens Belang gebruikt het plaatselijke krantje om de , naar zij zeggen, binnengekomen reacties van diverse dorpsgenoten te publiceren n.a.v. een eerder artikel in hetzelfde krantje. Let u ook vooral op aanheffingszinnen en stijlelementen. Gevalletje MPD?


 • Dorps karakter blijft overeind

 • Datum:2009-02-07


  De Makelaar

  Ook De Makelaar schrijft over de voorgestane aanpassingen op het centrumplan. Heel scherp hebben zij opgemerkt dat er slechts gesproken wordt over oplossingsrichtingen. Er is nog steeds overleg gaande tussen partijen en een en ander moet bovenal nog getoetst worden op zijn financiele consequenties.


 • Beweging 'Rosmalen blijft dorps'

 • Datum:2009-02-06


  Brabants Dagblad

  Krantenartikel over de drijfveren van de mensen van 'Rosmalen blijft dorps'. Zij stellen heel terecht dat behoud van het dorpse karakter nooit overeind kan blijven zolang dit gemeentebestuur toe staat dat er een enorme klont stenen op het zuidelijk deel van het centrum wordt losgelaten.


 • Als je overal tegen bent gebeurt er vanzelf niets

 • Datum:2009-02-06


  Rosbode

  Vreemd dat er geen auteur bij dit artikel vermeld staat, wat suggereert dat het een redactioneel stuk zou zijn. Maar op enig moment gaat het artikel over in de 'ik vorm' en komen we toch weer uit bij Herman van Dinther, die met regelmaat in De Rosbode in niet mis te verstane bewoordingen zijn ongenoegen uit over het feit dat realisering van de centrumplannen nog erg lang op zich zal laten wachten. Blijkbaar begint de club waar hij bij hoort zich nu echt zorgen te maken.


 • In beweging voor 'dorps Rosmalen'

 • Datum:2009-02-04


  Stadsblad

  Een aantal dorpsbewoners hebben de krachten gebundeld en gaan, evenals wij dat al jaren doen, voor behoud van een dorps Rosmalen. Zij willen met behulp van een manifest peilen of de inwoners van Rosmalen het met hen eens zijn.


 • Politiek portret, Pieternell v.d. Korput

 • Datum:2009-02-04


  Stadsblad

  Mevrouw van de Korput van de VVD geeft in dit artikel aan dat zij de komende tijd tot aan de verkiezingen gaat voor:' een goed bestemmingsplan voor het centrum van Rosmalen met een breed draagvlak onder de inwoners en met behoud van de Dorpsstraat 69 en het karakter van Rosmalen'.


 • Actiegroep wil dorps Rosmalen

 • Datum:2009-02-04


  De Groote Wielen krant

  Rosmalen heeft een nieuwe beweging: Rosmalen blijft dorps. Hopelijk hebben de mensen in De Groote Wielen in de gaten hoe belangrijk het is, dat zij deze beweging steunen. Rosmalen kan dorps blijven als er in De Groote Wielen een fors groter winkelcentrum gerealiseerd wordt. De Groote Wielen bewoners kunnen dan dicht bij huis al hun inkopen doen.


 • Bezwaren plannen Rosmalen

 • Datum:2008-12-24


  Stadsblad

  John Scheepers doet verslag van de voorgenomen aanpassingen van wethouder Snijders op de centrumplannen om meer maatschappelijk draagvlak te verkrijgen.


 • College wil doorbraak in plan voor centrum Rosmalen

 • Datum:2008-12-23


  Rosbode

  De redactie van de Rosbode heeft dit keer haar informatie gehaald van de gemeentelijk website en slaagt er daardoor in een redelijk objectief verhaal te schrijven. Dit in tegenstelling tot alle artikelen over dit onderwerp die gebruikelijk worden geschreven door Herman Van Dinther, u weet wel die man van Rosmalens Belang.


 • Ons huis raakt helemaal ontzield

 • Datum:2008-12-19


  Brabants Dagblad

  Onze reactie en die van de komwinkeliers op de mededeling van wethouder Snijders dat hij de centrumplannen zal aanpassen en dat ons huis behouden blijft, maar dat wij er niet kunnen blijven wonen. Wij zijn diep geschokt en vinden het erg grof dat er zo met onze belangen wordt omgegaan. De komwinkeliers durven er in te geloven dat met de voorgestane aanpassingen het karakter van het dorp behouden blijft. Zoals bekend hebben wij daar geen enkel vertrouwen in.


 • Dorpsstraat 69 Rosmalen blijft alsnog overeind

 • Datum:2008-12-19


  Brabants Dagblad

  Het pand blijft behouden. De bewoners moeten plaatsmaken voor commerciŽle functies. Een verrassende onfatsoenlijke wending van het gemeentebestuur. Tevens worden er nog diverse marginale aanpassingen op het plan in het vooruitzicht gesteld, waardoor het centrumplan meer draagvlak moet krijgen bij de inwoners van Rosmalen.


 • Oude postkantoor Rosmalen snel plat

 • Datum:2008-11-21


  Brabants Dagblad

  De nieuwe directeur van woningstichting De Kleine Meierij laat het oude postkantoor snel slopen. In tegenstelling tot zijn voorganger en Forum Invest, die willens en wetens diverse panden in het dorp laten verkrotten om zo de druk op te voeren om nu eindelijk eens aan de slag te kunnen met de centrumplannen.


 • Uitstel besluit pand 69 verbaast

 • Datum:2008-09-26


  Brabants Dagblad.

  Artikeltje over onze reactie op het berichtje van gisteren. Het is jammer dat wederom gesproken wordt van Pand 69. (het heeft iets denigrerends) Een feitelijke onjuistheid betreft de melding dat er 200 bezwaren zijn binnengekomen via de wijkraad. Dit heuglijke feit is aan de familie van der Sterren te danken.


 • Nog geen besluit Dorpsstraat 69

 • Datum:2008-09-25


  Brabants Dagblad.

  Berichtje over het feit dat het college van B&W nog geen besluit wenst te nemen over de monumentenstatus van ons pand.


 • PvdA-man wil kwaliteit in kom van Rosmalen

 • Datum:2008-09-05


  Rosbode

  De verantwoordelijke wethouder wil kwaliteit in het centrum van Rosmalen. Daarom is er wederom een pas op de plaats gemaakt, om te kijken hoe en waar er tegemoet gekomen kan worden aan gefundeerde bezwaren.

  De integriteit van de wethouder staat in schril contrast met die van het clubje waar van Dinther - de 'journalist'die het stukje geschreven heeft - deel van uit maakt. Zij willen maar 1 ding, zo snel mogelijk, zo veel mogelijk vierkante meters winkelruimte, maakt niet uit waar of hoe. Dat er daarmee niets van ons dorp overblijft, is iets waar Rosmalens Belang zich niet mee bezighoudt.


 • Raadsleden vliegen elkaar in de haren over centrumplan Rosmalen

 • Datum:2008-08-28


  Brabants Dagblad

  Als agendapunt van de raadscommissie ROB was aan de orde of er een extra hoorzitting over de centrumplannen Rosmalen gehouden zou worden. De coalitiepartijen, inclusief Rosmalens Belang, voelen er niets voor om zich grondig in de materie te verdiepen. De SP die wel voorstander was, kreeg diverse malen een enorme sneer van de VVD.


 • Centrum Rosmalen

 • Datum:2008-08-22


  Rosbode

  Ingezonden brief van Liesbeth Hobo, met daarin een haarscherpe reactie op het onderstaande bericht van Herman van Dinther. Zij dient de heren Soeters en van Dinther, alsmede het Bossche gemeentebestuur, met een heldere analyse van repliek.


 • 'Houd een hoorzitting over plan dorpskom'

 • Datum:2008-08-16


  Brabants Dagblad

  Op 27 augustus staat het verzoek om een hoorzitting over de centrumplannen Rosmalen op de agenda van de gemeenteraadscommissie ROB.


 • Rosmalens winkelhart op sterven na dood

 • Datum:2008-08-08


  Rosbode

  Herman van Dinther, bestuurslid van Rosmalens Belang - de partij die u kent als plaatselijke politieke partij die alles behalve het belang van Rosmalen dient - uit weer eens zijn frustraties aangaande de centrumplannen. Dit maal doet Sjoerd Soeters allerlei boute uitspraken.


 • Politiek: zitting plan centrum

 • Datum:2008-06-20


  Brabants Dagblad

  De politieke partijen Leefbaar en Stadspartij Knillis vragen om een hoorzitting om de bezwaarmakers de gelegenheid te geven hun bezwaren tot te lichten voor leden van de gemeenteraadscommissie.


 • Centrumplan maakt 360 bezwaren los

 • Datum:2008-04-04


  Brabants Dagblad

  De gemeente heeft 360 bezwaren ontvangen op het ontwerp Bestemmingsplan. De meeste hiervan waren voorgedrukte bezwarenbrieven, maar veel mensen hebben daar nog dingen aan toegevoegd. Er waren 50 zelfgeschreven bezwaarschriften. De bezwaren blijven altijd hetzelfde. Te grootschalig, te massaal, behoud Dorpsstraat 69, etc.. De schreeuw om een alternatief plan is harder dan ooit.


 • Actie 'wees op tijd met bezwaren komplan'

 • Datum:2008-03-25


  Brabants Dagblad

  De familie van de Sterren uit de Korte Venstraat is een actie gestart om bezwaarmakers tegen de centrumplannen een handje te helpen. Zij verwijten de gemeente dat het ontwerp besetmmingsplan niet in Rosmalen is in te zien en niet op de gemeentelijke website is gepubliceerd. Zij delen voorgedrukte bezwaren uit en verwijzen voor meer informatie naar onze website.


 • Wijkraad trekt met kansloze alternatieven aan dood paard.

 • Datum:2008-03-14


  Zeer tendentieuze opinie van Herman van Dinther, verslaggever van de Rosbode en ook bestuurslid van Rosmalens Belang. Hij geeft zijn kijk op het alternatieve plan van de wijkraad. Tja het is moeilijk om een objectief stuk te schrijven als je diverse andere belangen hebt.


 • Maak dorpskom minder massief

 • Datum:2008-03-11


  Brabants Dagblad

  De wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg heeft in een openbare wijkraadvergadering een alternatief plan voor het centrum van Rosmalen gepresenteerd.


 • Jumbo: 'Gemeente komt met gezochte argumenten'

 • Datum:2008-03-07


  Brabants Dagblad

  Jumbo mag geen acuut parkeerprobleem oplossen, omdat daarvoor een woning gesloopt moet worden. En daarmee onttrek je een woning (van meer dan 400.000,- euro en daar is veel behoefte aan) aan de woningvoorraad. Terecht wordt de gemeente beschuldigd van gelegenheidsargumenten. Immers in het centrum mag een monument wel gesloopt worden om er een parkeergarage te realiseren.


 • Welstandstoezicht soepeler

 • Datum:2008-03-06


  Brabants Dagblad

  Burgemeester en wethouders stellen welstandsvrije gebieden voor. Nog meer ruimte voor projectontwikkelaars. Daar zijn we als samenleving mooi klaar mee.


 • Dikke welstandsnota werkt toch niet optimaal

 • Datum:2008-03-06


  Brabants Dagblad

  Citaat wethouder Snijders:"Het college wil ook af van het bijzondere welstandsregime voor dorpskernen en historische bebouwingslinten. Daar ontstaan vaak lastige discussies over nieuwbouw, terwijl de bestaande bouw die ervoor moet wijken, elke kwaliteit mist". Weten we meteen wat voor soort "praat" men op het stadskantoor met elkaar bezigt.


 • Rosmalen wil vaart achter centrumplan

 • Datum:2008-03-05


  Brabants Dagblad

  Tijdens een gemeentelijke inloopavond over het ontwerp bestemmingsplan kan men informatie krijgen over de plannen. Volgens journalist van Putten is de teneur er een van :"het moet maar eens gebeuren" Volgens andere aanwezigen was er vooral bezorgdheid over dit grootschalige plan. Vreemd dat van Putten toch altijd die enkele voorstander van het plan spreekt.


 • Toch de schop de grond in van centrum Rosmalen?

 • Datum:2008-02-10


  Bossche Omroep

  Verslaggever maakt melding van het in procedure nemen van het ontwerp Bestemmingsplan.


 • Ontwerp Bestemmingsplan centrum Rosmalen in procedure

 • Datum:2008-02-08


  Rosbode

  Verslaggever maakt melding van het in procedure nemen van het ontwerp Bestemmingsplan.


 • Streven aanpak PTT in 2009

 • Datum:2008-02-01


  Brabants Dagblad

  De gemeente denkt in 2009 daadwerkelijk aan de slag te kunnen met woningbouw op het gebied van PTT/Aldi. Wij vinden dat er op deze locatie winkels moeten komen en zullen dus ook hier bezwaar tegen maken. Dus het zal wel Ďwatí later worden.


 • Dorpsstraat69 op de agenda

 • Datum:2007-12-22


  Brabants Dagblad

  De raadsfracties Leefbaar en Stadspartij Knillis gaan voorstellen in de gemeenteraad om het behoud van Dorpsstraat 69 veilig te stellen.


 • Commissie unaniem: Villa Dorpsstraat 69 op monumentenlijst

 • Datum:2007-12-21


  Brabants Dagblad

  De monumentencommissie heeft unaniem besloten dat Dorpsstraat 69 de status gemeentelijk monument behoort te krijgen. Dit zou wel eens de grote omslag in de centrumplannen teweeg kunnen brengen.


 • Welstand wil meer weten van Dorpsstraat

 • Datum:2007-12-01


  Brabants Dagblad

  De gemeente Den Bosch heeft een onderzoek laten verrichten naar de monumentwaardigheid van diverse panden in Rosmalen. Opdracht was juist om Dorpsstraat 69 in vergelijking met andere panden te onderzoeken en laat nou net overal naar gekeken zijn, behalve naar Dorpsstraat 69. Het huiswerk moet dus over.


 • Centrumplan rosmalen blijft ongewijzigd

 • Datum:2007-09-05


  Brabants Dagblad

  Tijdens de raadsvergadering heeft, zoals helaas reeds verwacht werd, de meerderheid van de raad zich uitgesproken voor voortgang van een wankele centrumvisie.


 • Facelift dorpskom kan kleinschalig

 • Datum:2007-09-04


  Brabants Dagblad

  Leefbaar en Stadspartij presenteerden een 3D versie van de gemeentelijke plannen, maar ook hun alternatieve plan werd duidelijk beargumenteerd getoond. Jammer dat de journalist de ruim 60 aanwezigen, classificeert als enkele tientallen. Ook jammer dat hij nog steeds spreekt van de speelse straatjes van Soeters. We hebben het in werkelijkheid over een gebogen straat van 4,5 meter breed met aan weerszijde bebouwing van minstens 4 woonlagen en uitschieters naar 24 meter hoog. Dat noemen we in Rosmalen geen speels straatje, maar een Amsterdams straatje. U weet wel zoín bedompt straatje waar geen sprietje zonlicht binnenkomt.


 • Wethouder Snijders vierkant achter huidige plannen

 • Datum:2007-08-31


  Rosbode

  Het Rosmalens-Belangkrantje geeft haar mening over de stand van zaken van het centrumplan. Het is bijna vertederend om te lezen hoeveel vertrouwen zij hebben in de uitvoeringsmogelijkheden van dit plan. Het alternatieve, wel haalbare, plan van Leefbaar en Stadspartij afdoen als mosterd na de maaltijd, getuigt van weinig daadwerkelijk inzicht. Een ding is zeker: vasthouden aan het oorspronkelijke (en inmiddels behoorlijk uitgeklede) plan zal ongetwijfeld wederom een hoop vertraging opleveren en daar zit inderdaad niemand op te wachten.


 • Zorg over Centrumplan

 • Datum:2007-08-23


  Brabants dagblad

  De gemeenteraadsleden moeten al dan niet goedkeuring geven aan een raadsvoorstel wat spreekt van wijziging op onderdelen van de centrumvisie. Marianne Nuyten van het BD doet verslag van de raadscommisievergadering.


 • ABN/Amro Rosmalen steekt de straat over

 • Datum:2007-06-12


  Brabants Dagblad

  Steeds meer winkels wensen zich niet in het nieuwe centrumplan te vestigen 'te duur?' Ook de ABN-Amro trekt zijn eigen plan en verhuist 'naar de overkant van de straat' uit het 'ontwikkelingsbied'
  Wij zeggen nog maar eens: tot zo ver "een samenhangend plan voor het gehele centrum".


 • Spar blijft in centrum Rosmalen

 • Datum:2007-06-09


  Brabants Dagblad

  Steeds meer winkels wensen zich niet in het nieuwe centrumplan te vestigen. 'te duur?'


 • Jos van Aarle van 'toko Jos' naast de Aldi in Rosmalen stopt ermee

 • Datum:2007-06-07


  Brabants Dagblad

  De Aldi wil, nu hij niet verhuist naar het gebied centrum-zuid, zijn winkel op de huidige locatie uitbreiden. Daarom heeft Toko Jos de huur opgezegd gekregen. Hij had gedacht te moeten verdwijnen, zodra de centrumplannen daadwerkelijk uitgevoerd zouden worden. Helaas voor hem valt het doek nu.


 • Agenda voor commissievergadering ROB van 13 juni 2007

 • Datum:2007-06-03


  Bossche Omroep

  Zie bemerkingen bij B & W besluit van 22 mei hieronder.


 • B & W besluit van 22 mei 2007

 • Datum:2007-06-02


  Bossche Omroep

  Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met een samenwerkingsovereenkomst met marktpartijen die het Rosmalense centrum gaan aanpakken.
  Wederom vormt dit een vreemde gang van zaken: eerst een samenwerkingsovereenkomst tekenen, dan de Raad om toestemming vragen? (wat als ze nee zeggen?) en dit alles zonder de vastgestelde grondlegger: het bestemmingsplan.


 • Star winkelbeleid funest

 • Datum:2007-04-27


  Brabants Dagblad

  Stichting Molenhoekpassage is niet blij met de jongste ontwikkelingen in het centrum van Rosmalen. Wie wel? Al jaren wordt de gemeente Den Bosch verweten geen zorgvuldige belangenafweging te maken. Helaas weer een voorbeeld.


 • 'Facelift' kom Rosmalen in 2008

 • Datum:2007-03-28


  De gemeente en de ontwikkelingspartij hebben een handtekening gezet onder het akkoord.


 • Snijders zet iets in gang

 • Datum:2007-03-20


  In het Brabants Dagblad een artikel met reacties op de derde, veronderstelde, handtekening. Enige nuance bij dit artikel: wij zijn blij dat er iets gebeurt, maar vinden het onbegrijpelijk dat men rondom de Aldi flexibel blijkt en voor ons huis vasthoudt aan sloop.


 • Doorbraak centrumplan

 • Datum:2007-03-17


  Brabantsdagblad 17 maart 2007

  Voor de derde maal (zie artikelen hieronder) kopt het brabantsdagblad dat er bijna een akkoord bereikt is inzake de centrumplannen. Zie ook ons nieuwsbericht over dit kranten artikel.


 • Snijders: Aldi desnoods onteigenen

 • Datum:2006-08-31


  Brabants Dagblad

  Het is voor de nieuwe wethouder van Ruimtelijke Ordening, de heer Snijders,


 • Facelift Aldi Rosmalen ondergraaft komplan

 • Datum:2006-08-25


  Brabants Dagblad

  Alid werkt niet langer mee aan de verhuisplannen van haar winkels naar het nieuw te ontwikkelen winkelgebied. Het levert ze per saldo meer na- dan voordeel op, aldus een woordvoerder van Aldi. Zij hebben nu een bouwaanvraag ingediend voor uitbreiding van het pand aan de Raadhuisstraat. Ad Schouten van Rosmalens Belang is teleurgesteld en neemt de gelegenheid te baat om te roepen dat er wel eens onteigend zou kunnen gaan worden.


 • Gemeente bereikt eindelijk akkoord komplan Rosmalen

 • Datum:2006-08-23


  Brabants Dagblad

  De titel doet vermoeden dat er tussen gemeente en projectontwikkelaars over de centrumplannen Rosmalen een akkoord getekend werd, waar in februari 2006 reeds sprake van was. Dit is echter niet het geval. Weinig nieuws, wel een krantenartikel.


 • Tijdelijke huurder pand Venstraat in Rosmalen

 • Datum:2006-08-17


  Brabants Dagblad

  De Kleine Meierij verhuurt het pand van de voormalige videotheek aan een computerfirma. Blijkbaar hebben ze zelf ook een hard hoofd in de voortgang van de centrumplannen.


 • Ga verder naar Dorpsstraat. Ons Dorp

 • Datum:2006-07-11


  NRC Next

  In het kader van het 65-jarig bestaan van het Nederlandse Monopoly brengt NRC next een serie uit over alle straten op het speelbord. De Dorpsstraat in Rosmalen is als eerste aan de beurt.


 • Centrumplan Rosmalen

 • Datum:2006-06-02


  Brabants Dagblad

  Hans Jansen van De Kleine Meierij hoopt op korte termijn tot een akkoord te komen met de projectontwikkelaar. Een aantal zaken is volgens hem niet gelopen, zoals je zou denken of wensen.


 • Probleem centrum bij partners

 • Datum:2006-06-01


  Brabants Dagblad

  Onenigheid tussen projectontwikkelaar Forum Invest en woningcorporatie De Kleine Meierij is er de oorzaak van, dat er alsmaar geen samenwerkingsovereenkomst getekend kan worden inzake het centrumplan Rosmalen, aldus wethouder Snijders.


 • verkiezingsuitslag 's Hertogenbosch

 • Datum:2006-03-08


  Brabants Dagblad

  Verkiezingsuitslag van gemeenteraadsverkiezingen 7 maart 2006


 • Rosmalens Belang: gehoopt op een meer.

 • Datum:2006-03-08


  Brabants Dagblad

  Rosmalens Belang gaat terug van de eerste naar de zesde plaats. Van 6 naar 4 zetels. Hiermee is het erg onwaarschijnlijk dat zij zullen terugkeren in de coalitie. Hiermee zijn wij tevreden.


 • Verkiezingsfolder SP 2006

 • Datum:2006-03-04


  Speciale Rosmalense verkiezingsfolder van de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006.


 • Verkiezingsfolder Leefbaar 2006

 • Datum:2006-03-04


  Speciale Rosmalense verkeizingsfolder Leefbaar 's-hertogenbosch en Rosmalen gemeenteraadsverkiezingen 2006.


 • Verkiezingsfolder VVD 2006

 • Datum:2006-03-04


  Speciale Rosmalense verkeizingsfolder VVD gemeenteraadsverkiezingen 2006.


 • We hebben niet alleen oog voor Rosmalense Belangen

 • Datum:2006-03-03


  Brabants Dagblad

  In de serie: de lijsttrekker op locatie, wordt Ton van Bussel (Lijsttrekker Rosmalens Belang) gefotografeerd voor ons huis. Hij is niet zo gelukkig met die keuze. Nee, dat snappen wij, wat hadden ze het graag onder de tafel gehouden dat het wat hun betreft niet snel genoeg gesloopt kan worden. De titel van het stuk had wat ons betreft moeten zijn: We hebben zelfs geen oog voor Rosmalense Belangen, terwijl de naam toch anders doet vermoeden.


 • Eugster: geen wethouder van steen

 • Datum:2006-03-02


  Brabants Dagblad

  In de serie: de lijsttrekker op locatie, wordt Jetty Eugster geconfronteerd met de stapel stenen van de gesloopte HAS en met een aantal andere wapenfeiten. En vooral ook met een groot aantal zaken, die ze niet voor elkaar heeft gekregen. Gelukkig maar.


 • Wingewest Rosmalen

 • Datum:2006-03-01


  De Volkskrant

  Een paginagroot artikel in de Volkskrant over de positie van Rosmalens Belang na 10 jaar samenvoeging van beide gemeentes. Een gemiste kans dit artikel. Het verzandt in wat algemeen geneuzel, terwijl er zoveel feitelijkheden voorhanden zijn, die het schrijven van een goed artikel mogelijk hadden gemaakt.


 • Rosmalen moet blijven

 • Datum:2006-02-25


  Flyer Progressief Den Bosch.

  Progressief Den Bosch heeft op zaterdag 25 februari een dorpje gebouwd op diverse locaties in Rosmalen. Zij willen dat er gestart wordt met de bouw op PTT/Aldi en dat de rest van de centrumontwikkelingen op de lange baan geschoven worden. Rosmalen mag geen "Almere onder de rivieren" worden.


 • Dappere Jetty Eugster doet haar best

 • Datum:2006-02-24


  Brabants Dagblad

  Wim Hagemans omschrijft de afgelopen 4 jaar wethouderschap van wethouder Eugster. Zijn conclusie: ze roept van alles, maar er is nog niets af van wat ze 4 jaar geleden opsomde als projecten waar haar handen van jeukten. De Kom Empel en Rosmalen zouden in 2006 af moeten zijn. Dat had wat Rosmalen betreft gekund als ze op de juiste locatie aan het bouwen was geslagen en niet de oren had laten hangen naar de projectontwikkelaars.


 • Nieuwe wet geen vrijbrief gemeenten

 • Datum:2006-02-24


  Brabants Dagblad

  Bij de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening zal de provincie wel de bestemmingsplannen buitengebied blijven controleren. Zo spreekt gedeputeerde Rupp geruststellend. Onze enig gesrustselling is ,dat het nog een lange tijd zal duren voordat de wetswijziging geeffectueerd zal zijn.


 • De nieuwe wet

 • Datum:2006-02-18


  Brabants Dagblad.

  Ron Lodewijks waarschuwt in een column voor de nieuwe wet op de Ruimtelijk Ordening. Deze wet geeft gemeenten nog meer zeggenschap in bestemmingsplannen, daardat de Provincie haar controlerende taak zal verliezen. Een slechte zaak vinden wij. We hebben dan ook een brief verzonden aan de leden van de tweede kamer.


 • Rosmalen went langzaam aan Den Bosch

 • Datum:2006-02-17


  Brabants Dagblad

  Verslag van een verkiezingsbijeenkomst van het CDA, die bezocht werd door 40 bezoekers, waarbij de tevredenheid van de Rosmalenaar over het bestuur van de stad het thema was.


 • Oppositie deelt laatste klapjes uit aan coalitiepartijen

 • Datum:2006-02-17


  Brabants Dagblad.

  Verslag van de raadsvergadering van 14 februari 2006. De PvdA probeerde via een interpellatiedebat wethouder Eugster over het centrumplan Rosmalen te ondervragen, maar er werd niet of nauwelijks op gereageerd.


 • Nog even een lach voordat de strijd begint

 • Datum:2006-02-10


  Brabants Dagblad.

  Sjef van Creij van Rosmalens Belang mag van de nummers 1 en 2 op de lijst niet meedoen aan de politieke klets. Het argument was dat de partij daarmee te veel negatieve publiciteit zou krijgen. Tja


 • Een oscar voor Tommy Zwinkels

 • Datum:2006-02-10


  De blik van de Rosbode op het gebeuren rond de politieke thema-avond.

  Zie het feitenrelaas op de nieuwspagina van deze website.


 • Oogkleppen in kom Rosmalen

 • Datum:2006-02-07


  Ingezonden brief Brabants Dagblad

  Ton Zwinkels schrijft in een ingezonden brief een reactie op een vorige week in deze krant gepubliceerd artikel, dat er nagenoeg een akkoord was over de centrumplannen Rosmalen.


 • Politiek, emotie en macht

 • Datum:2006-02-07


  Ingezonden brief Brabants Dagblad

  Corine Ouwerling reageert in niet mis te verstane bewoordingen op het gebeuren van donderdag 2 februari 2006 tijdens de politieke thema-avond van Thuis in Rosmalen, of was het Rosmalens Belang?


 • Gebakkelei debatavond duurt voort

 • Datum:2006-02-07


  Brabants Dagblad

  Er lijkt verwarring te heersen over de status van de politieke thema-avond van afgelopen donderdag. Wie organiseerde het, wie maakte uit wie wel of niet mocht folderen, of spreken. Rosmalens Belang of Thuis in Rosmalen.
  Op een vraag van groen Links hoe dit nu zat, was het antwoord: Dat is toch hetzelfde.


 • Schoppen en slaan op politieke avond

 • Datum:2006-02-04


  Brabants Dagblad voorpaginanieuws.

  Ton Zwinkels werd op de politieke thema-avond van Thuis in Rosmalen door een lid van Rosmalens Belang de kentering uitgeschopt.


 • Mishandeling na debatavond

 • Datum:2006-02-04


  Rianneke Huiberts doet verslag van de gewelddadige reactie van Rosmalens Belang. Op Politieke thema avond 4 februari.


 • Sloopplan Dorpsstraat 69 houdt gemoederen al jaren bezig

 • Datum:2006-02-04


  Analyse over meer dan 10 jaar strijd voor behoud van Dorpsstraat 69 en het dorpse karakter van Rosmalen.


 • Alle reden tot ongerustheid

 • Datum:2006-02-04


  Ingezonden brief als reactie op het redactionele commentaar van het Brabants Dagblad op een eerder ingezonden brief door de voorzitter van de wijkraad Rosmalen centrum en Hondsberg.


 • Thuis in Rosmalen: versnippering troef

 • Datum:2006-02-03


  Brabants Dagblad.

  Joost van Putten doet inhoudelijk verslag van de poltitieke thema-avond. Aan het eind van het artikel maakt hij reeds melding van de bizarre reactie van Rosmalens Belang op een tegengeluid.


 • Akkoord Kom Rosmalen onder handbereik

 • Datum:2006-02-02


  Brabants Dagblad

  Tijdens de commissievergadering ROB heeft wethouder Eugster aangekondigd dat ze nagenoeg een akkoord bereikt hebben in de complexe onderhandelingen met de projectontwikkelaar. Het centrumplan kan nu volgens haar snel verder in procedure genomen worden. Er is echter niks veranderd aan de ingezette lijn. Alleen een naieveling zal jubelen om voortzetting van een plan dat al 10 jaar onhaalbaar blijkt.
  Wij hebben onze hoop en vertrouwen gesteld in een nieuw college en een verschuiving binnen de Raad na de verkiezingen van 7 maart a.s, die wel zo wijs zijn om over te gaan tot een haalbaar alternatief.


 • Veel te negatief over hoogbouw.

 • Datum:2006-02-01


  Redactioneel commentaar op ingezonden brief heer Hoogenberk.

  Een wonderlijke reactie van het Brabants Dagblad op de ingezonden brief van de voorzitter van de wijkraad. De essentie wordt blijkbaar gemist: Hoogenberk ventileert zijn ongenoegen en verontrusting over de partij Rosmalens Belang en een flinke sneer valt hem ten deel aangaande het centrumplan, wat hij als voorbeeld aanhaalde in zijn schrijven.


 • Thuis in Rosmalen verwacht een flinke opkomst.

 • Datum:2006-02-01


  Brabants Dagblad

  Volgens het krantenartikel gaat het druk worden op de politieke thema-avond. Aangekondigd wordt dat diverse sprekers niet aanwezig zullen zijn. Ja,ja,


 • Rosmalens Belang

 • Datum:2006-01-31


  Ingezonden brief Brabants Dagblad

  Willem Hoogenberk, voorzitter van de wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg schrijft dat hij hevig teleurgesteld is in de partij Rosmalens Belang. Rosmalens Belang komt verkiezingsbeloftes niet na en zij luisteren niet naar hun achterban. Hij maakt dit duidelijk met een aantal duidelijke voorbeelden.


 • Thuis in Rosmalen strikt topbestuurders.

 • Datum:2006-01-14


  Brabants Dagblad.


  De vereniging:


 • Centrum Rosmalen: de schop moet en zal in de grond!

 • Datum:2006-01-10


  Rosbode.

  Verkiezingsadvertentie van leefbaar


 • Meer winkels in Wielen

 • Datum:2006-01-10


  Brabants Dagblad.

  Tijdens de behandeling van de detailhandelsnota pleiten diverse raadsleden voor meer vierkante meters winkelruimte in de Rosmalens nieuwbouwwijk De Groote Wielen. Goed nieuws, want die meters hoeven dan niet meer in het centrum gerealiseerd te worden, hoewel


 • Timmers

 • Datum:2006-01-07


  Brabants Dagblad.

  De Rosmalense ontwikkelaar en aannemer Timmers (Rosmalens Belang) baalt van het stilleggen van de procedure Schoolstraat 16-18. Hij vindt de bezwaren van de wijkraad vergezocht. Begrijpelijk dat hij er niet blij mee is, maar de heer Timmers is zelf


 • Gemeente in fout met procedure

 • Datum:2006-01-06


  Brabants Dagblad.

  De wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg heeft de gemeente op de vingers getikt inzake het opstarten van een vrijstellingsprocedure voor het omstreden bouwplan Schoolstraat 16-18.
  Dit bouwplan is in strijd met het op 1 september vastgestelde voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad. De procedure is voorlopig stilgelegd. Hieruit blijkt eens en te meer hoe groot de gevolgen zijn van een onhaalbaar voorontwerpbestemmingsplan in procedure brengen.


 • Zelfkritiek Rosmalens Belang.

 • Datum:2005-12-17


  Brabants Dagblad

  Een aantal studenten heeft op verzoek van Rosmalens Belang een rapport uitgebracht over de partij. Het resultaat vinden wij zeer herkenbaar.


 • Bouw nog vrijer in bebouwde kom

 • Datum:2005-12-07


  Brabants Dagblad


  Als het aan gedeputeerde Paul Rupp ligt ( ook CDA) mogen gemeenten vanaf begin voorjaar 2006 vrijwel geheel zelf bepalen wat zij in de bebouwde kom willen bouwen. De Provincie toetst dan niet meer, voor het historisch centrum Rosmalen geen wenselijke ontwikkeling, juist hier vraagt een incompetente gemeente om toetsing.


 • Hema wil straks in passage

 • Datum:2005-01-14  Brabants dagblad.

  Als, let wel, Als Super de Boer ooit verplaatst kan worden in het kader van het Centrumplan Rosmalen, dan wil de Hema (indien men tzt een groter pand aantrekkelijk acht) verhuizen naar het pand van Super de Boer.


 • Rosmalen krijgt een Hema-filiaal

 • Datum:2005-01-11  Brabants Dagblad

  Eindelijk is het zover


 • Verhuizing Aldi Rosmalen stap naderbij

 • Datum:2004-11-20  Brabants Dagblad

  Het lijkt er op dat niet de C1000 gevestigd wordt in het pand van de Big Boss. Er zijn onderhandelingen over het verplaatsen van de Aldi naar deze locatie.


 • Betaald parkeren Rosmalen erdoor

 • Datum:2004-05-25  Brabants Dagblad

  De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel tot betaald parkeren in Rosmalen.


 • Uurtarief betaald parkeren Rosmalen:

 • Datum:2004-05-14  Brabants Dagblad

  Zodra het winkelhart van Rosmalen gereed is, zal er betaald parkeren ingevoerd worden. Zo is althans het voorstel van het college van B & W aan de gemeenteraad. En weet u wat zo leuk is


 • Geschil rond C 1000, Cleeven krijgt gelijk

 • Datum:2004-05-14  Brabants Dagblad

  De eigenaar van het pand Big Boss aan de Graafsebaan heeft van de rechter gelijk gekregen inzake een geschil met zijn oude werkgever. Nu lijkt niets een spoedige opening van een nieuwe Supermarkt in dit pand in de weg te staan. Wij kijken er nog steeds naar uit. • Datum:2004-03-12


  Rosbode

  In vervolg op vorige week schrijft Driek van Grette in de Rosbode welke reacties hij heeft gehad de afgelopen week. Iemand stopte bij hem het :


 • "Akelig stil" van Driek van Grette

 • Datum:2004-03-05


  Rosbode

  Driek van Grette stelt aan de kaak, dat hij niet snapt hoe komwinkeliers, Rosmalens belang en Heemkundekring zich opstellen t.a.v. het behoud van oude panden in het laatste stukje karakteristiek Rosmalen. Hij stelt zich vierkant op achter de bouwer van deze website.


 • Vriendinnenpolitiek

 • Datum:2004-02-07


  Brabants Dagblad

  Zaterdagcolumn door Jos vd Ven. Hij blikt terug op de politieke gebeurtenis, waarin Duives Eugster bijspringt om escalatie te voorkomen. Hij stelt met name de afstandelijke, ondoorzichtige houding van wethouder Eugster aan de orde. Waarom is men niet eerlijk tegen omwonenden en waarom wordt er niet open gecommuniceerd?


 • "Iron Lady" Eugster heeft dubbele agenda

 • Datum:2004-02-06


  Brabants Dagblad

  Analyse door Wim Hagemans. Hij plaatst het incident, waarin door ingrijpen van raadslid Duives een escalatie tussen de gemeenteraad en wethouder Eugster voorkomen werd in een breder kader. Hij had in zijn opsomming van stroperige ondoorzichtige besluitvorming ook de centrumplannen Rosmalen kunnen noemen. Voor ons, al meer dan 10 jaar strijdend tegen dit soort arrogante ondoorzichtige procedures, is het allemaal zeer herkenbaar.


 • In het belang van Rosmalen

 • Datum:2004-02-05


  Brabants Dagblad

  Ingezonden brief in het Brabants Dagblad naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit om in de Hoef ca 250 woningen te bowen i.p.v. een stadspark, zoals eerder aangegeven werd. De schrijfster zet met name grote vraagtekens bij de houding van Rosmalens Belang in deze.


 • Duives redt Eugster in debat IJzeren Vrouw

 • Datum:2004-02-05


  Brabants Dagblad

  Ingrijpen van raadslid Duives van de PvdA voorkwam een escalatie tussen wethouder Eugster en de gemeenteraad. De situatie rond de IJzeren vrouw is te vergelijken met de centrumplannen Rosmalen. Ook hier hebben projectontwikkelaars de grond in handen en ook hier wordt er over de ruggen van betrokken bewoners heen een plan ontwikkeld waar niemand op zit te wachten. Bewoners zijn roependen in de woestijn en de gemeente en projectontwikkelaars maken hun eigen plannen; tekenen intentieovereenkomsten en proberen door te stomen. Gelukkig beginnen diverse raadsfracties zich te weren. In ieder geval t.a.v. diverse Bossche plannen, nu moeten ze nog wakker worden dat er ook in Rosmalen dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen.


 • De Hoef en de oude politiek.

 • Datum:2004-02-02


  Brabants Dagblad

  Ingezonden brief in het Brabants Dagblad naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit om in de Hoef ca 250 woningen te bouwen i.p.v. een stadspark, zoals eerder aangegeven werd. De schrijver stelt de gemeentepolitiek in relatie tot het duale stelsel aan de orde.


 • Dorpsstraat 69 Rosmalen, Een behouden huis?

 • Datum:2004-02-01


  2004-02-01 Bossche Omroep.

  Interview in de Bossche Omroep n.a.v. het openen van onze website.

  Ps. Helaas zit er een slordige fout in het artikel. Er wordt gesproken van


 • Spotlight > Informeren, Confronteren, Activeren

 • Datum:2004-01-21


  Brabants Dagblad
  De maker van de website in de spotlights.
  De spotlight is een wekelijks terugkerende rubriek in het Brabants Dagblad, geschreven door Marianne Nuyten, waarin een opmerkelijke jongere voor het voetlicht geplaatst wordt..


 • Bossche fracties willen geen moderne architectuur in "Altstadt".

 • Datum:2004-01-07


  Brabants Dagblad

  De raadsfracties van VVD, Rosmalens belang en Stadspartij pleiten voor invoering van de begrippen Altstadt en Neustadt. Uitgangspunt hierbij is dat in de historische binnenstad geen moderne bouwwerken mogen verschijnen en daarbuiten wel. Hierdoor ontstaat een duidelijk onderscheid tussen beide gebieden en daarmee kunnen deze ook beiden beter tot hun recht komen. Dezelfde bescherming, zo zegt het artikel, zouden de dorpskernen van Rosmalen, Engelen, Empel en Bokhoven moeten krijgen.

  Mooi zo, hierin past het huidige centrumplan voor Rosmalen dus echt niet!


 • Eerlijkheid in de politiek.

 • Datum:2004-01-07


  Ingezonden brief in Brabants Dagblad van Frank Doevendans.

  De inhoud van deze ingezonden brief zou van onze hand kunnen komen. Het gaat weliswaar over een situatie buiten Rosmalen. Maar de rol van de politiek is in alle gevallen in deze stad hetzelfde. Niet waargemaakte beloftes leiden tot frustraties van betreffende bewoners.


 • Website over toekomst Rosmalen.
  Rosmalen krijgt rode kaart.

 • Datum:2004-01-07


  Rosmalens Nieuwsblad.

  Artikel bij start van onze website www.dorpsstraat69.nl.


 • Nieuwe super Rosmalen start over enkele weken.

 • Datum:2003-12-20


  Brabants Dagblad.

  Het lukt niet om de deuren van de supermarkt nog voor de feestdagen te openen.

  Jammer voor de exploitant, maar hij heeft meer tijd nodig om nieuw personeel te werven, etc.

  Nou wat ons betreft kan hij openen; op onze klandizie kan hij uiteraard rekenen.


 • Groote Wielen speelt niet bij komwinkels.

 • Datum:2003-12-18


  Brabants Dagblad.
  Al jaren wordt de Rosmalense bevolking vertelt dat het centrum moet uitbreiden ten behoeve van de Groote Wielen en al jaren zegt de Vereniging van komwinkeliers dat het hard tijd wordt dat het centrum om die reden uitgebreid wordt. Als we de inhoud van dit artikel serieus moeten nemen, blijkt dit alles bij de winkeliers zelf helemaal niet zo te spelen. Nou ja


 • Supermarkt Rosmalen mag open.

 • Datum:2003-12-17


  Brabants Dagblad

  Zoals al verwacht werd heeft de gemeente een gebruiksvergunning moeten verlenen aan de exploitant van de supermarkt in Hintham. In dit artikel staat letterlijk dat een gemeentewoordvoerder gezegd zou hebben:


 • Snel besluit over super in Hintham

 • Datum:2003-12-10


  Brabants Dagblad

  De rechter heeft een verzoek van de gemeente om een voorbereidingsbesluit te nemen tegen de ongewenste ontwikkelingen rondom een supermarkt in Hintham afgewezen. De gemeente moet nu snel een besluit nemen over het al dan niet verlenen van een gebruiksvergunning. Waarschijnlijk kunnen ze die gebruiksvergunning niet weigeren, mits er aan de voorwarden voldaan is.


 • Nieuwe regeling om sneller te bouwen.

 • Datum:2003-12-05


  Rosmalens Nieuwsblad

  Er ligt een wetsvoorstel om het mogelijk te maken een bouwplan goed te keuren alvorens het bestemmingsplan gewijzigd te hebben. Dit is iets om grondig in de gaten te houden. Letterlijk staat er in dit artikel vermeld: het wetsvoorstel ondersteunt ontwikkelingsplanologie. Initiatieven waarbij marktpartijen , overheden en maatschappelijke organisaties hun krachten bundelen. Hiermee krijgen marktpartijen nog meer mogelijkheden, dan nu reeds het geval is. Ruimtelijke ontwikkeling wordt projectontwikkeling.


 • Raad steunt bezwaren in Aawijk.

 • Datum:2003-11-27


  Brabants Dagblad.

  In de Aawijk in


 • Gemeente voert niet meer regie.

 • Datum:2003-11-19


  De wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg geven hun visie op het centrumplan en de totstandkoming.Dit artikel verscheen in het Rosmalens Nieuwsblad.


 • Familie verzamelt 2015 handtekeningen tegen centrumplannen. Het zou allemaal goed komen.

 • Datum:2003-10-15


  Rosmalens Nieuwsblad.

  Door Mart van Eijk. Interview met de bewoners van Dorpsstraat 69 n.a.v. handtekeningenactie in sept. 2003.


 • Nieuw hart Rosmalen niet omarmd.

 • Datum:2003-10-09


  Brabants Dagblad.

  De gemeente heeft een informatieavond gehouden, als start van de procedure voorontwerp bestemmingsplan. Zoals gewoonlijk worden de plannen niet enthousiast ontvangen. Wij boden tijdens deze avond de 2015 handtekeningen aan, die we verzameld hadden tijdens onze actie: De gemeente houdt u een Hemaworst voor.


 • Van Grinsven toch niet klem in nieuw centrum Rosmalen

 • Datum:2003-10-08


  Brabants Dagblad.

  Van Grinsven van de badbode en de projectontwikkelaar heebn een positief gesprek gevoerd, waardoor de bezwaren van de heer van Grinsven voor een groot deel zijn weggenomen.


 • Gemeente wil nieuwe supermarkt niet

 • Datum:2003-09-16


  Brabants Dagblad In Hintham in het pand van Big Boss opent iemand een nieuwe Supermarkt. Op last van de gemeente dient hij meteen zijn deuren te sluiten. Zogenaamd vanwege het ontbreken van een gebruiksvergunning. De echte reden is echter dat de gemeente op deze locatie geen supermarkt wenst, omdat dat ten koste gaat van de geplande vierkante meters Supermarkt in het centrum van Rosmalen, zoals er onderaan in dit artikel te lezen staat.


 • Flaneren langs kramen en attracties.

 • Datum:2003-09-15


  Brabants Dagblad.

  Verslag van het jaarlijkse komfstival, met daarin onze actie: de gemeente houdt u een Hemaworst voor. In het artikel wordt gesproken van honderden bezoekers in onze voortuin. Het waren er dus duizenden. 2015 handtekeningen om precies te zijn.


 • Rosmalens Belang met maquette op Komfestival

 • Datum:2003-09-12


  Brabants Dagblad.

  Zie hier de rol van Rosmalens Belang!?!, wiens belang ???


 • Commercie dicteert de vorm in Rosmalen.

 • Datum:2003-05-15


  Brabants Dagblad.

  Analyse van Mr. J. Winkels over het centrumplan Rosmalen.. Ruimtelijke Ordening wordt projectontwikkeling. Niet de gemeente bepaalt de richting van beleidsontwikkelingen, maar de economisch, commerci


 • Pleidooi voor bredere opdracht Soeters.

 • Datum:2003-05-14


  Brabants Dagblad.

  Artikel n.a.v. een openbare wijkraadvergadering over de centrumplannen. Soeters heeft alleen opdracht gekregen om naar het zuidelijk deel van het centrum te kijken. In dit betrekkelijk kleine deel ligt een heel zwaar programma. Veel winkels en woningen, etc.. Als Soeters een plan kon maken, inclusief PTT-Aldi en het gebied Hooijmans zou dat wellicht veel beter zijn, aldus de wijkraad.


 • Wellicht aanpassen komplan Rosmalen.

 • Datum:2003-05-07


  Brabants Dagblad.

  Verslag van een gemeentelijke informatieavond, die nagenoeg volledig werd vormgegeven door de architect van de ontwikkelingscombinatie. Deze avond viel bij veel Rosmalense mensen verkeerd. Niet alleen vanwege de inhoud van de plannen, maar met name vanwege het feit dat de gemeente zo overduidelijk de projectontwikkelaar de dienst uit laat maken, ondanks alle bezwaren.


 • Herziene visie op centrum van Rosmalen gepresenteerd.

 • Datum:2003-04-11


  Rosmalens Nieuwsblad.

  Inhoud spreekt voor zich.


 • Komplan Rosmalen leidt tot optimisme.

 • Datum:2003-04-09


  Brabants Dagblad.

  Naar aanleiding van alle bezwaren heeft de projectontwikkelaar een andere stedenbouwkundig architect in de arm genomen. Dit plan is afgerond en werd in april 2003 naar buiten gebracht.


 • caf

 • Datum:2003-04-04


  In april 2003 worden de plannen van stedenbouwkundig architect Soeters door het college van B & W overgenomen om in procedure te gaan. In deze plannen wordt caf


 • Ondernemingen ruiken geld.

 • Datum:2002-11-27


  Brabants Dagblad.

  Ingezonden brief van twee Rosmalenaren n.a.v. artikel in Brabants Dagblad van 20-11-2002, het artikel


 • Verder kijken dan Dorpsstraat 69.

 • Datum:2002-11-23


  Brabants Dagblad.

  De wijkraad heeft een brief aan het stadsbestuur geschreven met het advies om de centrumplannen veel breder te bekijken dan alleen het zuidelijke deel. In het zuidelijk deel liggen de bezwaren. Elders kunnen we wellicht zo aan de slag.


 • Bewoners Dorpsstraat 69 moeten open kaart spelen

 • Datum:2002-11-20


  De heer van herpen van het Multihouse wordt de nieuwe voorzitter van de komwinkeliers. Bij deze gelegenheid doet hij wat ferme uitspraken over een dorpsroddel die door de ontwikkelingscombinatie in het leven is geroepen.


 • Kom Rosmalen minder hoog

 • Datum:2002-11-16


  Brabants Dagblad

  In dit krantenartikel wordt melding gemaakt van een nieuw stedenbouwkundig architect voor het zuidelijk deel van het centrum. Deze nieuwe architect is een direct gevolg van alle bezwaren tegen de plannen in het voorjaar van 2002. Helaas is hij in opdracht van de ontwikkelingscombinatie aan de gang gegaan en dus blijven de uitgangspunten hetzelfde. Volgens R. Timmers van de ontwikkelingscombinatie is het nieuwe plan wat meer dorps en vriendelijker van aard


 • Mogelijke onteigening van villa

 • Datum:2002-06-21


  Brabants Dagblad.

  Tijdens een bijeenkomst in april 2002 zeiden twee ambtenaren (in een zaal met ca 25 mensen, die dit allemaal gehoord hebben), dat onteigenen van ons huis geen optie was. Met een schrijven aan B&W hebben we getracht dit


 • Emoties troef rond komplan Rosmalen.

 • Datum:2002-04-24


  Analyse van Joost van Putten, Brabants Dagblad.


 • Verzet tegen komplan Rosmalen.

 • Datum:2002-04-23


  Brabants Dagblad.

  Verslag van een gemeentelijke informatieavond in de Kentering, waarin de plannen van februari 2002 aan de Rosmalense bevolking gepresenteerd worden. Tijdens deze avond reiken wij voorgedrukte bezwarenbriefjes uit. Dit zal leiden tot ca 160 bezwaren en een ander plan.


 • Centrumplan Rosmalen

 • Datum:2002-04-21


  Artikel in de Bossche Omroep, horend bij de publicatie voor een gemeentelijke informatieavond op 22 april 2002. In dit artikel worden details van het plan gegeven.


 • Gratis parkeren centrum blijft niet.

 • Datum:2002-04-18


  Brabants Dagblad.

  Verslag van openbare wijkraadvergadering in het Ven, waarin betaald parkeren (en de eventuele gevolgen daarvan) een onderwerp was.


 • Gemeente peilt oordeel over komplan

 • Datum:2002-04-17


  Brabants Dagblad.

  Aankondiging van gemeentelijke informatieavond van 22 april 2002, met daarin een korte weergave van de plannen op dat moment.


 • Extra wijkbijeenkomst over centrumplannen Rosmalen.

 • Datum:2002-04-03


  Rosmalens Nieuwsblad. De wijkraad nodigt bewoners uit voor een wijkraadvergadering over de centrumplannen ter voorbereiding op een gemeentelijke informatieavond .


 • Maar grote villa moet wel blijven.

 • Datum:2002-02-28


  Brabants Dagblad.

  Naar aanleiding van raadscommissievergadering van 27 februari. Tijdens deze vergadering spraken nagenoeg alle raadsleden zich uit voor behoud van ons pand Dorpsstraat 69. Maar ja, het is verkiezingstijd.


 • Ook CDA plaatst vraagtekens bij sloopplan villa.

 • Datum:2002-02-26


  Brabants Dagblad.

  Naar aanleiding van het krantenartikel van Marianne Nuyten:


 • VVD eist behoud cultuurhistorische villa.

 • Datum:2002-02-24


  Brabants Dagblad.

  De villa aan de Dorpsstraat is voor de VVD een van de pareltjes van Rosmalen en haar historische waarde is voor de VVD evident.


 • Bewoners gaan niet: Al komen ze met zak geld.

 • Datum:2002-02-19


  In februari 2002 maakte het college van B&W bekend dat de centrumplannen voor Rosmalen de consequentie hadden dat Dorpsstraat 69 moest verdwijnen. De bewoners worden door de krant geintervieuwd.


 • Komplan Rosmalen leidt mogelijk tot verplaatsing supermarkten.

 • Datum:2002-02-13


  Rosmalens Nieuwsblad.

  Uitleg van plannen van de gemeente over komplan februari 2002.


 • B & W besluit febr. 2002

 • Datum:2002-02-10


  Publicatie Bossche Omroep. Uit de lijst van B en W besluiten, februari 2002


 • Centrumplan Rosmalen

 • Datum:2002-02-10


  Artikel in de Bossche Omroep n.a.v. B&W besluit. Een globale omschrijving van het plan.


 • Komplan moet Rosmalen verlevendigen.

 • Datum:2002-02-07


  Brabants Dagblad.

  Krantenbericht n.a.v. persconferentie rond B&W besluit om het plan van de ontwikkelingscombinatie ter visie te leggen. Hierin staat het eerste plan van de ontwikkelingscombinatie summier toegelicht. Wij werden op 6 februari 2002


 • Wijkraad Rosmalen "Komplan niet rond"

 • Datum:2002-02-06


  Brabants Dagblad.

  Naar aanleiding van het krantenartikel van een dag geleden, heeft de wijkraad Rosmalen reageert de wijkraad ge


 • Plan voor kom Rosmalen is rond.

 • Datum:2002-02-05


  Brabants Dagblad.

  De journalist heeft gesproken met mensen van de ontwikkelingscombinatie en kan niet wachten op het offici


 • Wees zuinig op hem of stuur hem terug.

 • Datum:1994-02-12


  Brabants Dagblad.

  Bij het vertrek van burgemeester Pans naar Almere bieden de broertjes Tijs en Tomas Zwinkels hem een shirt aan, met daarop de tekst: Rosmalen blijft MOOI bestaan. Met een streep door MOOI, vanwege de onlangs gepresenteerde centrumplannen.


 • Moet de ontwikkeling van Centrum-Zuid een kans krijgen?

 • Datum:1994-01-12


  De Molen.

  Artikel in de Molen n.a.v. de plannen van een projectontwikkelaar, zoals deze door Burgemeester Pans in december 1993 gepresenteerd werden.


 • Houdoe 1993 en

 • Datum:1993-12-22


  De Molen.

  Driek van Grette blikt terug op een bewogen 1993 en maakt ook melding van de plannen om de villa van Hurkmans (=Dorpsstraat 69) te slopen. Ge zut host unne bossenaar wille zen, Doar springe ze mi d


 • Rosmalen blijft mooi bestaan.

 • Datum:1993-12-22


  De Molen.

  Ingezonden brief van onze bekende dorpsgenoot Harrie Coppens, uit de Stationsstraat. Hij reageert hiermee op het bord wat we in december 1993 in onze voortuin zetten:


 • Ze blijven er met hun vingers vanaf.

 • Datum:1993-12-09


  Brabants Dagblad.

  Uitgebreid krantenartikel n.a.v. de allereerste plannen om het zuidelijk deel van het centrum


 • Ingrijpend plan centrum Rosmalen.

 • Datum:1993-12-07


  Brabants Dagblad.

  Dit is het allereerste bericht van grootstedelijke plannen in het centrum van Rosmalen. Inmiddels meer dan 15 jaar geleden. • Datum:0000-00-00 

 

 

Dorpsstraat 69http://www.dorpsstraat69.nl/index.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/nieuws.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Home/sitemap.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/rosmalen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/huis.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/bewoners.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/plannen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Historie/acties.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/achtergronden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/mogelijkheden.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/waarom.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Achtergronden/foto.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/bezwaarmaken.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/voorbeeldbrieven.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Watkanikdoen/vertellen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/gegevens.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/krantenartikelen.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/protestlied.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/Gegevens/bestemmingsplan.php
http://www.dorpsstraat69.nl/Pages/contact/contact.php

http://www.centrumrosmalen.nl

http://www.centrumplanrosmalen.nl

http://www.centrum-rosmalen.nl